Chính sách bảo mật thông tin

Hoàn Mỹ Decor cam kết không bán hay chia sẻ, trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng nội bộ và chỉ các bộ phận có liên quan mới được sử dụng các thông tin này

* Các thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng một trong các mục đích sau:

– Phòng kinh doanh sử dụng để lập và xử lý đơn hàng cho khách

– Thông báo cho khách hàng về việc giao hàng, nhận hàng.

– Hỗ trợ, thông báo cho khách hàng các chương trình khuyến mãi và các chính sách sau bán hàng

♻️ Cập nhật lần cuối vào 4 Tháng Sáu, 2021 by Hoàn Mỹ Decor