Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán theo 2 hình thức: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc Thanh toán bằng chuyển khoản

♻️ Cập nhật lần cuối vào 16 Tháng Sáu, 2022 by KTS. Đình Long