Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán theo 2 hình thức: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc Thanh toán bằng chuyển khoản